• Sun. Apr 21st, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ

ByKiran Poojary

Dec 25, 2021

??????? ???? ??????? ???? ??????? “??????” ????????? – ???? ?????? ??? ????

??????? ????? ?????? ???? ?????? ??? ??????, ????? ?????? ?????? – ????? ??? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ???? ???????? ??????? ???? ???? ??????? ???? ?????? ??????? ??? ???????????? ???????? ????????? ???????????? ??????? ???? ??????? ???? ??????? “??????” ????????? ???? ?????? 25-12-2021 ???? ?????? ??? ?????? ??????????? ???????. ??????? ???? ??. ?????? ??? ???? ???????????.

? ??????????? ?????? ??? ?????? ????????? ?????????, ??????? ??????? ?????, ?????? ??? ?????? ??????????????? ??ll. ??????, ?????? ?????????????? ????? ??????, ?????? ??????????????? ???????? ?????? ?????, ?????? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ??????, ????? ??? ?????? ?????????? ????? ??????, ????? ?????? ??? ?????? ?????????? ???????? ??????, ????? ??? ??? ?????? ?????????? ????? ?????? ???? ???????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *