• Mon. Jul 15th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಕುಂದಾಪುರ : ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ByKiran Poojary

Jan 5, 2022

???????? ?.5 : ???????? ????????? ????????????????. ???????? ????? ???????. ?????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ???? ???? ????, MLC ??.??????????? ?????????? ????????????. ????????? ????? ????? ?????? ????????????? ????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ??? ???????, ???? ??????? ?????? ?????, ???? ????????? ???????????. ??? ???? ???? ??????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ?????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *