• Wed. Dec 6th, 2023

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗುರುಗಳ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ByKiran Poojary

Dec 1, 2021

?????? ????????? ????????? ?? ????????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????????? ????? ????????????? ?????? ???? ???????????? ???? ???????? ???????? ???????????? ???????????? ???? ????? ????? ?????? ???? ?????????? ???????????? ???? ???? ???????.

? ?????? ???????? ???????????? ?????? ?????????? ???????, ???????? ????? ??????? ??????? ???? ?????? ???????????, ??????? ???????? ??????? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *