• Mon. May 27th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಶಾಸಕ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ (ಅಕ್ರಮ – ಸಕ್ರಮ) ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ByKiran Poojary

Feb 1, 2022

????? ???????? ??????? ????????? ???? ????? (????? – ?????) ??????? ????????? ????? ??? ???? 01/02/2022 ???? ????????? ????? ?????????? ???? ???? ??. ?????? ??? ??? ?????????????? ???????.

???????? 3 ????????? ????????? 3 ???????? ???????? ?????????.

? ??????????? ????? ????? ????? ????????????? ????????? ???????????? ???????? ??????, ??????????? ???? ??????, ???? ?. ??????, ???? ???????? ????? ????????? ??????? ????? ??????????? ????????????? ??? ???? ??? ?????????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *