• Mon. Jul 15th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ರವರು ಕೆಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಮಾರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ

ByKiran Poojary

Feb 21, 2022

?????????? ????? ???????? ???????, ????? ????? ???. ????? ????????? ??????? ???? ??. ?????? ??? ???? ??????? ?????? ???? ??????? ????? ??? ????? ???? ???????.

?????? ????? ??? ???????? ????? ??????????? ????? ?????? ???? ????????? ???????????? ????????????.

? ??????????? ??????? ????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ????? ???????????????? ?????? ???? ??, ?????? ??????? ????? ??????????????????????? ????? ??? ??, ????? ????????? ???? ??, ????????? ???????????? ???????? ??????, ??????? ????? ??????? ???? ???????, ???? ??????? ??????? ????? ???????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *