• Thu. Jun 1st, 2023

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

Month: November 2022

  • Home
  • ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ ಇಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೂರ್ 2022

ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ ಇಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೂರ್ 2022

ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್‌ ಫ್ಯಾಷನ್‌’ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ – ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ನುರು ಕರೀಮ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಝಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ರ್‍ಯಾಂಪ್…

ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ ಇಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೂರ್ 2022

ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್‌ ಫ್ಯಾಷನ್‌’ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ – ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ನುರು ಕರೀಮ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಝಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ರ್‍ಯಾಂಪ್…

ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ ಇಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೂರ್ 2022

ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್‌ ಫ್ಯಾಷನ್‌’ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ – ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ನುರು ಕರೀಮ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಝಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ರ್‍ಯಾಂಪ್…

ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ ಇಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೂರ್ 2022

ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್‌ ಫ್ಯಾಷನ್‌’ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ – ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ನುರು ಕರೀಮ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಝಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ರ್‍ಯಾಂಪ್…

ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ ಇಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೂರ್ 2022

ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್‌ ಫ್ಯಾಷನ್‌’ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ – ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ನುರು ಕರೀಮ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಝಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ರ್‍ಯಾಂಪ್…

ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ ಇಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೂರ್ 2022

ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್‌ ಫ್ಯಾಷನ್‌’ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ – ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ನುರು ಕರೀಮ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಝಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ರ್‍ಯಾಂಪ್…

ಗುಂಡ್ಮಿ- ಇವನಮ್ಮವ ರಂಗಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೋಟ: ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಎಂದು ರಂಗಭೂಮಿ…

ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ-ಸೇವಾಸಂಗಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

ಕೋಟ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಗಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಾವನಿ   ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂಭಾಶಿ -ಸಂಗೀತ ಒಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ – ರವಿರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಕೋಟ : ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ತಾವೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕುಂಭಾಶಿಯ ಆರಾಧನಾ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ…

ಕೋಟ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇರ್ವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಕೋಟ: ಕೋಟ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ ಸಂಘ ಇದರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ ಮಣೂರು ಪಡುಕರೆ ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕ ಎಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಕಡ ಪರಿಸರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಚ್ಯುತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ತಿಮ್ಮ…