• Mon. May 27th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ByKiran Poojary

Feb 3, 2022

?????? ????? ??????? ???? ????????? ????? ????????????? ????????? ???????? ??????? ??????????/ ???????? ???????? ???????? ???? ????? ??????????????. ?????????? ??.28? ???? 5.30????? ??????????. ??????? ???????? ?????? ???? ????????? ????? ????? ???? ????????? www.anganwadirecruit.kar.nic.in ???? ???????: 0824- 2453071, 2451254 ????? ?????????????.

*?????????*
???????????? ??????: 17
???????? ??????: 79

*????? ??????*
?????????????: 10,000 ??.
?????????: 5,000 ??.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *