• Sat. Sep 30th, 2023

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

Month: April 2021

  • Home
  • !! *ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರವೇ ನಮಃ* !! *ಓ ಮಿತ್ರ* *ಮಹಾಗುರುವಿನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಯಣವೇ…ಅದು ಬಲು ಸುಂದರ…!!! ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂತಸವೇ ಇರುವುದು ಅಂತೂ ಸತ್ಯ…!!!*