• Thu. Jun 1st, 2023

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

Month: April 2021

  • Home
  • !! *ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರವೇ ನಮಃ* !! *ಓ ಮಿತ್ರ* *ಮಹಾಗುರುವಿನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಯಣವೇ…ಅದು ಬಲು ಸುಂದರ…!!! ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂತಸವೇ ಇರುವುದು ಅಂತೂ ಸತ್ಯ…!!!*

!! *ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರವೇ ನಮಃ* !! *ಓ ಮಿತ್ರ* *ಮಹಾಗುರುವಿನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಯಣವೇ…ಅದು ಬಲು ಸುಂದರ…!!! ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂತಸವೇ ಇರುವುದು ಅಂತೂ ಸತ್ಯ…!!!*

!! ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರವೇ ನಮಃ !!ಓ ಮಿತ್ರಮಹಾಗುರುವಿನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಯಣವೇ…ಅದು ಬಲು ಸುಂದರ…!!! ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂತಸವೇ ಇರುವುದು ಅಂತೂ ಸತ್ಯ…!!!ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ,ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ,ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ, ನಿಂದನೆಮಾಡಬಾರದು….…