• Thu. Jun 1st, 2023

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

Month: May 2021

  • Home
  • ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ –10

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ –10

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್ ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ-10 ಮುಂದುವರಿದು….. ಓಹೋ……. ಓಹೋ…… ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳೂರಿನ…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ – 9

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್ ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ-9 ಮುಂದುವರಿದು….. ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂಳು, ಧರ್ಮದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಅವರಿವರ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದವನು ಬಲ್ಲಿರಾ? ನಾನು…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ – 8

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ-8 ಮುಂದುವರಿದು….. ಓಹೋ ಓಹೋ ಭಳಿರೇ ಭಳಿರೇ ಪರಾಕ್ರಿಮಿ ಯಾರಂತ ಬಲ್ಲಿರಿ ನಾನು ಹೆಕ್ಕತಿನ್ನುವ ರೋಗು, ನಾನು…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ – 7

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ-7 ಮುಂದುವರಿದು… ಯಾರದೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದು-ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ರೋಗುವಿನ ಬಳಿ ಸ್ವಂತದೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ – 6

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ-6 ಮುಂದುವರಿದು……..ಇರೋದು ಏನು 24 x 7 ನ ಲೈವ್ ಮಾದರಿಯ ಪತ್ರಾವಳಿ ಏನಲ್ಲ ಆದರೂ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ – 5

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ-5 ಮುಂದುವರಿದು…. ಈ ರೋಗೂ ಪತ್ರವಳಿ ವೇಷತೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವ ಳೊಂದಿಗೆ ಈ…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ -4

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ-4 ಮುಂದುವರಿದು………. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಕಾಲಿ ತರಹ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯುವ…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ -3

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ – 3 ಮುಂದುವರಿದು…….ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಚಿಪ್ಪಿ ಸುಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ -2

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ – 2 ಮುಂದುವರಿದು…….ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗು ತಾನೊಬ್ಬ ಸುದ್ದಿ ಕೋಶ ಎಂದು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡು…

ಸ್ಟಿಂಜರ್ ರೋಗು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ!!! ಭಾಗ-1

ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಂಜರ್  ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ! ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇ ಸರಿ!! ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಭಾಗ – 1 ಒಂದು ಕಾಲು ಬಸ್ರೂರಿನ ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಊರಿ ಕೊಂಡಂತೆ…