• Sun. Jun 16th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ!

ByKiran Poojary

Oct 28, 2021

????????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ????? ?????????? ????? ????????? ????????? ????????? ???????? ?????? ???? ????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ????? ??????? ?????????????????? ??? ?????????? ??????????.

????? ??? ??????????? ????????? ????? ?????????? ???????? ????, ??????? ?????? ??????? ????, ????? ???? ???????????? ????????? ???????????? ???????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *