• Sun. Apr 21st, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಹಡಿಲು ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಅಂದೋಲನದಡಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಭತ್ತ ಎ.ಪಿ ಎಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು – ಶಾಸಕ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಭೇಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

ByKiran Poojary

Dec 1, 2021

??????????? ??????? ???? ????? ???????? ?????????????? ?????? 1500 ???? ????? ????????? ????? ???? ???????????, ??????? ????? ????? ??????? ??????????. ?????? ????? ???? ?????????? ????????? ??? ????? ?.??.??.??. ??????????? ???????? ?????????. ???? ?????? 01-12-2021 ???? ???? ???? ??. ?????? ??? ???? ???? ???? ???????????.

? ??????????? ??????????? ??????? ? ?????????????? ????????? ????, ??????? ????????? ???????? ???????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *