• Sun. Apr 21st, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಖಿದ್ಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಓದಿದ ಗಾಲಿಬ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ByKiran Poojary

Dec 28, 2021

?????? ???????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ?????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ???? ???? ?????? ????? ?????????????? ??? ???,?????????? ??????????? ????????? ??? ???? ???? ????? ???????. ???? ??????????? ?????? ?????? ??????????,??? ???????????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????.
???? ???????? ??????????????. ???? ?????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ??????? ????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *