• Sun. May 26th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ನಿಧನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ: ಖಿದ್ಮಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಶಿಂ ಬನ್ನೂರು

ByKiran Poojary

Jan 10, 2022

“????” ???? ???????????????? ?????? ????? ??????,????????? ?? ????: ????????? ????? ??? ???? ????? ???? ??????. ??????? ?????? ???, ????????? ???? ????? ?????? ?????? ??????????? ?????????????. ?????? ??????? ????????????????? ????????? ???????, ???? ??????????? ??????. ????? ????-??????, ??????? ??????? ???? ???????? ?????? ????. ??? ???????? ????? ??????? ??????? ???????? ???? ???????? ???? ?????? ???????? ??????? ???????????? ????? ??????? ???????.
? ???? ??? ???????? ?????? ???????? ???????? ????? ????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *