• Sun. Apr 21st, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಎಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ

ByKiran Poojary

Jan 25, 2022

????????: ????????? ????? ??????????????? ?????? ??????????? ??. ?? ???????? ??????????? 1972 ????? ???????? ???? ??????? ??????? ????????????? ? ???? ??????? 27???? ???????? ???? ???????????? ????????????.
??????? 15????? ?????? ????? ????? ???????????? ????? ??????????. ?????? ???? , ???? ????? ??????? ???? ,???? ?? ???? ?????????, ????? ??? ???????????.
??????? ??????????:08258-266644 ??????? ??????????? ?????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *