• Sun. Jun 16th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಕುಂದಾಪುರ : ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೀರ್ತಿ : ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ByKiran Poojary

Jan 29, 2022

???????? : ???????? ????????? ??????? ?????? ???????? ????? 7?? ?????? ?????????? ?????? ??????. ??? ??????? ???????? ???? ?????? ?????? ?????? .

????????? ????????????? ???? ?????????? ?????????????? 100????? ??? ???????????? ????????? ????? ????? ???????????. ????? ??????????????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ????? ???????? ?????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *