• Sun. Apr 21st, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಮರವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಹತ್ತಿರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ByKiran Poojary

Feb 7, 2022

??????? ?????? ?????? ?????? ???. ???????? ????????? ????????? ???????? ???? ?????? ??????? ???? ????????? ??????????? ?????,
?????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ??????.

?????? ????? ?????? 55 ???? ??????????????? ????????? ???????? ????????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??? ???????. ????????? ???? ????????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ???????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *