• Sun. Apr 21st, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಫೆ.9ಕ್ಕೆ ರೈತರೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ – ವಿಶೇಷಚೇತನ ಯುವ ಕೃಷಿ ಸಾಧಕ ಕೊಮೆ ಪರಿಸರದ ನಾಗರಾಜ್ ಸನ್ಮಾನ

ByKiran Poojary

Feb 8, 2022

???: ??????? ???? ???? ??? ??? ????????????? ???????? ??? ??? ,???????? ???? ????,????? ?????????, ????? ????? ??? ?????????, ????? ????? ??? ?????????,??????? ???????? ????? ?????? ?????????? 13 ?? ?????? ????? ???? ????????? ???? ?????? ???????? ????????? ???? ????? ????????? ??????.09 ????4.? ???????? ? ???? ????????? ?????????? ???? ???? ??? ????????? ???? ??????? ??????? ???? ??????? ?????????????? ???? ??????? ???????????? ????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *