• Mon. May 27th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಣೂರು ನೇಹಾ ಹೊಳ್ಳ

ByKiran Poojary

Mar 18, 2022

? ???? ????????? ??????????? ???? ??????? ????? ????? ???????? , ??????????? ????????? ????? ?????????? ????? ???????? ????????? ???????????? ??????????? ????????? ??????, ????????? ??????? ????? ???? ????? ???????????????.

???? ???????? ????? ??? ???????? ??? ?????????????? ,???? 8 ????????? ??? ??? ???????????????. ???? ???? ??????? ????? ????? ???????? ???? ????? ?????????? ????? ???????? ??????????????. ???? ????? ?? ?? ?? ????? ???? ??????? ????? ????? ??? ??????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *