• Sun. Jun 16th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಸುಮನಸಾ ಕೊಡವೂರು ಉಡುಪಿ (ರಿ) ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ByKiran Poojary

Mar 29, 2022

?????? ??????? ????? (??)
??? ??????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ??? ???? 10 ?????????????? ????? ????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ???? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?????????.

??????????? ?????? ??????????????? ???? ?????? ????? ????????, ?????? ????? ??? ??????? ????? ?? ??????????? ?? ????? ?????? ??????, ??????? ?????????? ???? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *