• Sun. Apr 21st, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಉಡುಪಿ ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಭೇಟಿ

ByKiran Poojary

Apr 4, 2022

????? ??????????? ??????? ????? ???????? ??????? ????? ????? ????? ????? ???????? ??????? ???????? ??? ?????? ????????? ??????? ???? ??. ?????? ??? ???? ???? ?????? 04-04-2022 ???? ????? ?????? ??? ??????? ????? ????????? ?? ???? ???? ???????????? ????????????.

? ??????????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ??????, ????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????, ????? ?????? ??? ??????? ????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ???????????? ???? ??????? ??????????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *