• Sun. May 26th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಗೋವಾ : ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸತೀಶ್ ಖಾರ್ವಿ

ByKiran Poojary

Nov 20, 2021

????? ??????  ????? ???????? ?????
???????????? ??????? ?????  ????? ??????
2 ?????????? ????????? ?????? ???  ????
????? ??? ???????? ?????????
??????????? ???? ? ?????????? ????
?????????? ????? ????? ?????????? ????? ?????
????? ??????.

https://youtu.be/xu8gMZY3xJA

????? ???????, ??????, ?????, ???????, ??????. ??? ???????????? ????? ????? ???? ????????? ????? ?????????? “??????? ???????? ??????” ?????? ?????????. ?????????? ????? ?????. ?????? ?????? subscribe ????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *