• Fri. Dec 8th, 2023

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಭಾಗಿ

ByKiran Poojary

Dec 5, 2021

???????? StatueOfUnity ??????????? ?????????? ?????? ???? ?????? ???????? ?????? ??????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ??? ???? ?????? ???????? ????????? ?????????.

?????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ??????????, ???????? ?????? ??????? ??????????? ????? ????? ??? ????????????? ???? ???? ?????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ??. ???????? ??????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *